255
 • 31 Tháng 07

  In lịch Tết năm 2020 (Mã: TCHC_LichTet_2019 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Đầu tư Quảng cáo Song Hành
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Giá trúng thầu: 3.935.470.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 09:40 ngày 23/09/2019

 • 31 Tháng 07

  In bao lì xì và thiệp chúc tết năm 2020 (Mã: TCHC_BaoLiXi_2019 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Khánh Thiện
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Giá trúng thầu: 973.588.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 09:31 ngày 23/09/2019

 • 22 Tháng 07

  In bao lì xì và thiệp chúc tết năm 2020 (Mã: TCHC_BaoLiXi_2019 )

  Giá gói thầu: 985.600.000 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Dịch vụ In ấn
  Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: 22/7/2019

 • 17 Tháng 07

  In lịch Tết năm 2020 (Mã: TCHC_LichTet_2019 )

  Giá gói thầu: 3.974.850.000 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Dịch vụ In ấn
  Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: 17/7/2019

 • 24 Tháng 12

  In Báo cáo thường niên năm 2018 (Mã: TCHC_BCTN2018 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Đầu tư Quảng cáo Song Hành
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Giá trúng thầu: 1.196.800.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 14:03 ngày 03/12/2018