255
 • 24 Tháng 12

  In Báo cáo thường niên năm 2018 (Mã: TCHC_BCTN2018 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Đầu tư Quảng cáo Song Hành
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Giá trúng thầu: 1.196.800.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 14:03 ngày 03/12/2018