255
 • 27 Tháng 07

  Gói 1: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng, lắp đặt các trạm cấp LNG (PC) (Mã: 01/2022/LNG-PC )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần xây lắp và TM kỹ thuật Thăng Long
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày khởi công của từng trạm
  Giá trúng thầu: 63.068.781.195 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:41 ngày 10/06/2022

 • 10 Tháng 12

  Mua sắm thiết bị hóa hơi LNG (Mã: 04/2021/LNG-GD1 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Đầu tư và Chuyển giao công nghệ Intech Việt Nam
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 11.359.925.680 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 14:52 ngày 01/09/2021

 • 29 Tháng 12

  Mua sắm bồn chứa LNG (Mã: 03/2021/LNG-GD1 )

  Đơn vị trúng thầu: Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co., Ltd
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 11.877.278.760 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 14:44 ngày 01/09/2021

 • 21 Tháng 12

  Mua sắm LNG Trailer và LNG ISO container (Mã: 02/2021/LNG-GD1 )

  Đơn vị trúng thầu: Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co., Ltd
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 13.770.543.960 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 14:13 ngày 01/09/2021