255
 • 17 Tháng 01

  Cung cấp khí công nghiệp năm 2022 (Mã: KHIHAN.01.2022 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thái Bình Hưng Thịnh
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi ký Hợp đồng
  Giá trúng thầu: 345.494.600 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 09:49 ngày 06/01/2022

 • 10 Tháng 09

  Cung cấp bi thép phục vụ sơn bảo dưỡng vỏ bình gas (Mã: 09/2021/BITHEP/CNMT )

  Thời gian phát hành: Từ 13:17 ngày 10/09/2021 đến 10:00 ngày 20/09/2021
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh miền Tây

  Đang xử lý
 • 04 Tháng 01

  Cung cấp sơn tĩnh điện năm 2021 (Mã: STĐ01.21 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Sơn Hải Phòng số 2 và Công ty TNHH TM Đại Phú
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
  Giá trúng thầu: 15.408.360.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 11:11 ngày 22/12/2020

 • 29 Tháng 12

  Cung cấp khí công nghiệp năm 2021 (Mã: KH01.21 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thái Bình Hưng Thịnh
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
  Giá trúng thầu: 474.377.200 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:30 ngày 17/12/2020

 • 29 Tháng 07

  Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2019 (Mã: 01-2019/CNBK-SON )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Đại Phú
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
  Giá trúng thầu: 17.637.400.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:07 ngày 10/07/2019

 • 04 Tháng 07

  Mua khí công nghiệp (Mã: 01-2019/CNBK-KHICN )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thái Bình Hưng Thịnh
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
  Giá trúng thầu: 603.020.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:12 ngày 18/06/2019

 • 13 Tháng 06

  Cung cấp keo tổng hợp cuốn ren van bình LPG (Mã: 01-2019/CNBK-KEOVAN )

  Đơn vị trúng thầu: Cavagna Group Asia Ltd
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
  Giá trúng thầu: 279.568.128 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 09:00 ngày 30/05/2019

 • 12 Tháng 03

  Cung cấp dầu White Oil năm 2019 (Mã: 01/2019/CNBK-WO )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thanh Đức
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2019
  Giá trúng thầu: 161.568.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:55 ngày 21/02/2019

 • 24 Tháng 12

  Cung cấp vật tư in lụa năm 2019 (Mã: 01-2018/CNBK-VTIN )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thương mại Lý Phát
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2019
  Giá trúng thầu: 663.589.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:43 ngày 05/12/2018

 • 19 Tháng 07

  Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2018 (Mã: 01-2018/CNBK-SON )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Đại Phú
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có Hiệu Lực
  Giá trúng thầu: 16.995.000.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 08:00 ngày 02/07/2018