255
 • 29 Tháng 07

  Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2019 (Mã: 01-2019/CNBK-SON )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Đại Phú
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
  Giá trúng thầu: 17.637.400.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:07 ngày 10/07/2019

 • 04 Tháng 07

  Mua khí công nghiệp (Mã: 01-2019/CNBK-KHICN )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thái Bình Hưng Thịnh
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
  Giá trúng thầu: 603.020.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:12 ngày 18/06/2019

 • 13 Tháng 06

  Cung cấp keo tổng hợp cuốn ren van bình LPG (Mã: 01-2019/CNBK-KEOVAN )

  Đơn vị trúng thầu: Cavagna Group Asia Ltd
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
  Giá trúng thầu: 279.568.128 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 09:00 ngày 30/05/2019

 • 12 Tháng 03

  Cung cấp dầu White Oil năm 2019 (Mã: 01/2019/CNBK-WO )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thanh Đức
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2019
  Giá trúng thầu: 161.568.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:55 ngày 21/02/2019

 • 24 Tháng 12

  Cung cấp vật tư in lụa năm 2019 (Mã: 01-2018/CNBK-VTIN )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thương mại Lý Phát
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2019
  Giá trúng thầu: 663.589.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:43 ngày 05/12/2018

 • 19 Tháng 07

  Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2018 (Mã: 01-2018/CNBK-SON )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Đại Phú
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có Hiệu Lực
  Giá trúng thầu: 16.995.000.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 08:00 ngày 02/07/2018