255
 • 19 Tháng 07

  Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2018 (Mã: 01-2018/CNBK-SON )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Đại Phú
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có Hiệu Lực
  Giá trúng thầu: 16.995.000.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 08:00 ngày 02/07/2018