Kết quả lựa chọn nhà thầu
 • 11 Tháng 05

  Thuê xe ô tô năm 2018 (Mã: 06/18/TXCR )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Lưu Trường
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 1.564.200.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 09:00 ngày 20/04/2018

 • 24 Tháng 04

  Thuê xe đầu kéo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Mã: 05/2017/TXDK )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ Kỳ Long
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 4.728.000.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 11:07 ngày 06/04/2018

 • 21 Tháng 04

  Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty (Mã: TCHC_KyNiem_18nam )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Quản lý Điểm đến Toàn Cầu
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
  Giá trúng thầu: 1.285.383.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 14:05 ngày 06/03/2018

 • 16 Tháng 04

  Trang bị Bảo hộ lao động năm 2018 (Mã: TCHC_BHLD_2018 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Đầu tư Long Hà
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
  Giá trúng thầu: 3.098.159.900 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 08:35 ngày 26/03/2018

 • 23 Tháng 03

  PTV_Thuê trọn gói xe bồn 10 tấn vận chuyển LPG (Mã: 02/PTV/0318 )

  Đơn vị trúng thầu: Công Ty TNHH Toàn Năng Phát
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm (01/04/2018 - 31/03/2020)
  Giá trúng thầu: 1.188.000.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:51 ngày 09/03/2018

 • 20 Tháng 03

  Thuê vận chuyển CNG năm 2018 (Mã: 02/18/VANCHUYEN CNG )

  Đơn vị trúng thầu: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH ĐẠI NGHĨA
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 47.959.280.140 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 16:00 ngày 25/01/2018

 • 20 Tháng 03

  Mua 02 bộ giảm áp PRU (CNG) lắp đặt tại các Trạm khách hàng năm 2018 (Mã: 03/18/PRU-AĐH )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị - Hệ thống L.P.G
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 10.834.000.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:15 ngày 25/01/2018

 • 07 Tháng 03

  Cung cấp dịch vụ vận chuyển LPG dân dụng bằng xe tải chuyên dụng năm 2018 - Khu vực Sài Gòn (Mã: 6A-18247562 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khí đốt Ánh Dương
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2018
  Giá trúng thầu: 0 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:00 ngày 25/01/2018

 • 27 Tháng 02

  Hội nghị An toàn 2017 (Mã: AnToan2017 )

  Đơn vị trúng thầu: Cộng ty TNHH XD-TM-DL Hồng Ngọc Hà
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
  Giá trúng thầu: 2.898.115.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 16:51 ngày 02/02/2018

 • 31 Tháng 01

  Mua quà tặng khách hàng tết Nguyên đán 2018 (Mã: 03/18/QT2018 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thực phẩm nông sản miền Nam
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 02/02/2018-04/02/2018
  Giá trúng thầu: 688.500.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 08:00 ngày 24/01/2018