Kết quả lựa chọn nhà thầu
 • 13 Tháng 04

  Mua bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất kinh doanh (Mã: 04/2022/BOTSON/CNMT )

  Đơn vị trúng thầu: Công Ty TNHH TM Đại Phú
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
  Giá trúng thầu: 2.216.580.300 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:17 ngày 14/04/2022

 • 21 Tháng 03

  Sơn sửa thay thế logo trên bồn LPG Gò Dầu (Mã: 04/LOGO.BONLPG )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Xây lắp và Thương Mại Việt Á Châu
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
  Giá trúng thầu: 315.774.720 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:12 ngày 21/03/2022

 • 04 Tháng 03

  Tư vấn thực hiện các thủ tục nâng khả năng tiếp nhận tàu 2.500 DWT tại cầu cảng Kho LPG Cần Thơ (Mã: 02/2022/CAUCANG/CNMT )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Tư vấn Đầu Tư Công Trình Hàng hải Việt Nam
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
  Giá trúng thầu: 1.067.000.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:12 ngày 17/03/2022

 • 24 Tháng 01

  Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2022 (Mã: STĐ01.22 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Sơn bột VLC
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi ký Hợp đồng
  Giá trúng thầu: 0 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 14:00 ngày 13/01/2022

 • 21 Tháng 01

  Cung cấp dây hàn, thuốc hàn năm 2022 (Mã: DHTH01.22 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Toàn Cầu
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi ký Hợp đồng
  Giá trúng thầu: 4.231.097.750 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 15:00 ngày 05/01/2022

 • 17 Tháng 01

  Cung cấp khí công nghiệp năm 2022 (Mã: KHIHAN.01.2022 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thái Bình Hưng Thịnh
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi ký Hợp đồng
  Giá trúng thầu: 345.494.600 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 09:49 ngày 06/01/2022

 • 28 Tháng 12

  Cung cấp bi thép năm 2022 (Mã: BT01.2022 )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Hoàn Thành
  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi ký Hợp đồng
  Giá trúng thầu: 495.000.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 09:55 ngày 17/12/2021

 • 22 Tháng 12

  Bảo dưỡng máy phát điện năm 2021 (Mã: 25/BDMPĐ )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Điện Phát Đạt
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 439.665.072 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:32 ngày 22/12/2021

 • 22 Tháng 12

  Bảo dưỡng máy nén khí Air năm 2021 (Mã: 26/BDMNK )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Asian
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 353.991.000 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 10:46 ngày 22/12/2021

 • 21 Tháng 12

  Bảo dưỡng sửa chữa các Trailer chứa khí CNG năm 2021 (Mã: 24/TRAILER-CNG )

  Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần LDT
  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
  Giá trúng thầu: 4.885.513.600 VND
  Thời gian đăng tải: Từ 16:04 ngày 21/12/2021