Kế hoạch mời thầu
 • 22 Tháng 07

  In bao lì xì và thiệp chúc tết năm 2020 (Mã: TCHC_BaoLiXi_2019 )

  Giá gói thầu: 985.600.000 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Dịch vụ In ấn
  Bên mời thầu: Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: 22/7/2019

 • 17 Tháng 07

  In lịch Tết năm 2020 (Mã: TCHC_LichTet_2019 )

  Giá gói thầu: 3.974.850.000 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Dịch vụ In ấn
  Bên mời thầu: Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: 17/7/2019