Kế hoạch mời thầu
 • 26 Tháng 04

  Lắp đặt bảng hiệu (Mã: 05/2021/LĐBH/CNMT )

  Giá gói thầu: 0 VND
  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
  Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Các sản phẩm, dịch vụ khác
  Bên mời thầu: Công ty CP KD Khí miền Nam - Chi nhánh miền Tây
  Thời gian lựa chọn nhà thầu: 11/05/2021