Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất năm 2023
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

TRỒNG CÂY XANH (14:10 02/10/2023)

In nhãn hàng hóa (14:00 19/09/2023)

Thuê xe ô tô để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Chi nhánh (09:00 06/06/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (13:56 21/02/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (15:54 13/02/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (15:47 13/02/2023)

Bảo hiểm xây dựng công trình thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (14:53 08/02/2023)

Bảo hiểm xây dựng công trình thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (14:49 03/02/2023)

Cung cấp vật tư khung in lụa phục vụ sản xuất năm 2023 (10:00 01/02/2023)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất năm 2023 (13:00 19/12/2022)

Thuê xe đưa rước CBNV năm 2023 (16:32 15/12/2022)

Cung cấp keo gắn van và cao su non phục vụ sản xuất năm 2023 (10:09 13/12/2022)

Cung cấp Bi thép phục vụ sản xuất năm 2023 (10:30 08/12/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (15:10 29/09/2022)

Cung cấp dây kẽm phục vụ sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 (09:00 10/10/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (16:29 19/09/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (15:12 19/09/2022)

Cung cấp dây kẽm phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (08:45 26/07/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (11:56 25/04/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Biên Hòa (10:58 23/02/2022)