Kết quả lựa chọn nhà thầu

CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas trạm Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Sam Sung, TVP và Kho LPG Gò Dầu năm 2024 (11:18 17/06/2024)

Sơn sửa nhà văn phòng, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Hiệp Phước và trạm Sam Sung năm 2023 (16:38 08/12/2023)

Sơn sửa nhà văn phòng, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Hiệp Phước và trạm Sam Sung năm 2023 (16:35 27/11/2023)

Sơn sửa nhà văn phòng, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Hiệp Phước và trạm Sam Sung năm 2023 (14:33 27/11/2023)

Kiểm tra, căn chỉnh, thử chức năng các đầu dò khí, đầu dò lửa tại các Kho/Trạm CNG/LPG năm 2023 (16:49 29/11/2023)

Kiểm tra, căn chỉnh, thử chức năng các đầu dò khí, đầu dò lửa tại các Kho/Trạm CNG/LPG năm 2023 (16:47 16/11/2023)

Kiểm tra, căn chỉnh, thử chức năng các đầu dò khí, đầu dò lửa tại các Kho/Trạm CNG/LPG năm 2023 (16:45 16/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy cứu hỏa năm 2023 (16:29 28/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy cứu hỏa năm 2023 (16:23 16/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy cứu hỏa năm 2023 (16:07 16/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2023 (14:40 24/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2023 (14:34 13/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2023 (14:18 13/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng năm 2023 (10:00 15/12/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng năm 2023 (10:00 15/12/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các Trạm biến áp năm 2023 (15:30 30/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng năm 2023 (10:00 15/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các Trạm biến áp năm 2023 (15:30 30/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các Trạm biến áp năm 2023 (15:30 30/11/2023)

Bảo dưỡng máy nén khí Air năm 2023 (10:34 11/10/2023)