Thông báo mời thầu

CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Cung cấp vật tư khung in lụa phục vụ sản xuất năm 2023 (10:00 01/02/2023)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất năm 2023 (13:00 19/12/2022)

Thuê xe đưa rước CBNV năm 2023 (16:32 15/12/2022)

Cung cấp keo gắn van và cao su non phục vụ sản xuất năm 2023 (10:09 13/12/2022)

Cung cấp Bi thép phục vụ sản xuất năm 2023 (10:30 08/12/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (15:10 29/09/2022)

Cung cấp dây kẽm phục vụ sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 (09:00 10/10/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (16:29 19/09/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (15:12 19/09/2022)

Cung cấp dây kẽm phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (08:45 26/07/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (11:56 25/04/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Biên Hòa (10:58 23/02/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Biên Hòa (14:57 07/03/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng Want Want (16:22 17/02/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng Want Want (11:22 09/02/2022)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình Xây dựng Trạm cấp khí CNG cho khách hàng YongJin (15:55 30/08/2021)

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình Xây dựng Trạm cấp khí CNG cho khách hàng YongJin (10:48 09/09/2021)

Bảo hiểm xây dựng công trình Xây dựng Trạm cấp khí CNG cho khách hàng YongJin (15:45 30/08/2021)

Bảo hiểm xây dựng công trình Xây dựng Trạm cấp khí CNG cho khách hàng YongJin (10:45 09/09/2021)

Tháo dỡ và vận chuyển toàn bộ máy nén Safe số 10 từ trạm Mỹ Xuân về lắp đặt tại trạm Hiệp Phước (15:51 13/04/2022)