Thông báo khác

1. Công tác bảo dưỡng bồn LPG 1500 tấn - Cung cấp máy nén khí hút LPG trong bồn TK-201 - Cung cấp khí nitor đuổi khí LPG/Oxy trong bồn LPG - Tháo lắp van, mặt bích cô lập đường ống đầu vào, đầu ra bồn - Máy nén khí, hệ thống cấp khí nén vào bồn phục vụ lắp đặt giàn giáo và kiểm tra bên trong bồn. - Lắp đặt giàn giáo. - Làm sạch bề mặt bồn, đường hàn bên trong bồn. - Khảo sát trực quan & kiểm tra NDT. - Lập Barem bồn, căn chỉnh lại thiết bị đo mức. 2. Sửa chữa Kết cấu cơ khí và Lắp đặt Thiết bị đường ống - Khảo sát, cung cấp vật tư thay thế cầu thang bên ngoài bồn LPG TK-201 (đoạn cầu thang uốn đến sàn thao tác trên đỉnh bồn), lan can trên đỉnh bồn cầu. - Thay thế một số thiết bị đường ống, kết cấu.