Thông báo khác

1. Công tác bảo dưỡng bồn LPG 1500 tấn - Cung cấp máy nén khí hút LPG trong bồn TK-201 - Cung cấp khí nitor đuổi khí LPG/Oxy trong bồn LPG - Tháo lắp van, mặt bích cô lập đường ống đầu vào, đầu ra bồn - Máy nén khí, hệ thống cấp khí nén vào bồn phục vụ lắp đặt giàn giáo và kiểm tra bên trong bồn. - Lắp đặt giàn giáo. - Làm sạch bề mặt bồn, đường hàn bên trong bồn. - Khảo sát trực quan & kiểm tra NDT. - Lập Barem bồn, căn chỉnh lại thiết bị đo mức. 2. Sửa chữa Kết cấu cơ khí và Lắp đặt Thiết bị đường ống - Khảo sát, cung cấp vật tư thay thế cầu thang bên ngoài bồn LPG TK-201 (đoạn cầu thang uốn đến sàn thao tác trên đỉnh bồn), lan can trên đỉnh bồn cầu. - Thay thế một số thiết bị đường ống, kết cấu.
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas trạm Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Sam Sung, TVP và Kho LPG Gò Dầu năm 2024 (15:36 04/06/2024)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas trạm Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Sam Sung, TVP và Kho LPG Gò Dầu năm 2024 (15:31 04/06/2024)

Sơn sửa nhà văn phòng, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Hiệp Phước và trạm Sam Sung năm 2023 (16:38 08/12/2023)

Sơn sửa nhà văn phòng, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Hiệp Phước và trạm Sam Sung năm 2023 (16:35 27/11/2023)

Sơn sửa nhà văn phòng, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Hiệp Phước và trạm Sam Sung năm 2023 (14:33 27/11/2023)

Kiểm tra, căn chỉnh, thử chức năng các đầu dò khí, đầu dò lửa tại các Kho/Trạm CNG/LPG năm 2023 (16:49 29/11/2023)

Kiểm tra, căn chỉnh, thử chức năng các đầu dò khí, đầu dò lửa tại các Kho/Trạm CNG/LPG năm 2023 (16:47 16/11/2023)

Kiểm tra, căn chỉnh, thử chức năng các đầu dò khí, đầu dò lửa tại các Kho/Trạm CNG/LPG năm 2023 (16:45 16/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy cứu hỏa năm 2023 (16:29 28/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy cứu hỏa năm 2023 (16:23 16/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy cứu hỏa năm 2023 (16:07 16/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2023 (14:40 24/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2023 (14:34 13/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2023 (14:18 13/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng năm 2023 (10:00 15/12/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng năm 2023 (10:00 15/12/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các Trạm biến áp năm 2023 (15:30 30/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng năm 2023 (10:00 15/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các Trạm biến áp năm 2023 (15:30 30/11/2023)

Bảo dưỡng sửa chữa các Trạm biến áp năm 2023 (15:30 30/11/2023)