Thông báo khác

1. Công tác bảo dưỡng bồn LPG 1500 tấn - Cung cấp máy nén khí hút LPG trong bồn TK-201 - Cung cấp khí nitor đuổi khí LPG/Oxy trong bồn LPG - Tháo lắp van, mặt bích cô lập đường ống đầu vào, đầu ra bồn - Máy nén khí, hệ thống cấp khí nén vào bồn phục vụ lắp đặt giàn giáo và kiểm tra bên trong bồn. - Lắp đặt giàn giáo. - Làm sạch bề mặt bồn, đường hàn bên trong bồn. - Khảo sát trực quan & kiểm tra NDT. - Lập Barem bồn, căn chỉnh lại thiết bị đo mức. 2. Sửa chữa Kết cấu cơ khí và Lắp đặt Thiết bị đường ống - Khảo sát, cung cấp vật tư thay thế cầu thang bên ngoài bồn LPG TK-201 (đoạn cầu thang uốn đến sàn thao tác trên đỉnh bồn), lan can trên đỉnh bồn cầu. - Thay thế một số thiết bị đường ống, kết cấu.
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Bảo dưỡng sửa chữa phòng điều khiển, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Mỹ Xuân năm 2022 (14:11 21/12/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa phòng điều khiển, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Mỹ Xuân năm 2022 (14:04 13/12/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa phòng điều khiển, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác tại trạm Mỹ Xuân năm 2022 (14:02 13/12/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại trạm mẹ và các trạm con năm 2022 (13:48 21/12/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại trạm mẹ và các trạm con năm 2022 (11:11 13/12/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại trạm mẹ và các trạm con năm 2022 (11:06 13/12/2022)

Kiểm tra không phá huỷ (NDT) các trạm Samsung, Nam Kim năm 2022 (10:00 12/12/2022)

Kiểm tra không phá huỷ (NDT) các trạm Samsung, Nam Kim năm 2022 (10:00 12/12/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2022 (15:31 01/12/2022)

Kiểm tra không phá huỷ (NDT) các trạm Samsung, Nam Kim năm 2022 (10:00 12/12/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2022 (15:31 01/12/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa các máy phát điện năm 2022 (15:27 01/12/2022)

Kiểm tra căn chỉnh đầu dò, thử chức năng, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đầu dò khí, đầu dò lửa tại các kho/trạm LPG/CNG năm 2022 (14:59 30/11/2022)

Kiểm tra căn chỉnh đầu dò, thử chức năng, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đầu dò khí, đầu dò lửa tại các kho/trạm LPG/CNG năm 2022 (14:53 17/11/2022)

Kiểm tra căn chỉnh đầu dò, thử chức năng, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đầu dò khí, đầu dò lửa tại các kho/trạm LPG/CNG năm 2022 (14:50 17/11/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas tại các kho/trạm Gò Dầu, Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Samsung, TVP năm 2022. (14:00 11/11/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas tại các kho/trạm Gò Dầu, Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Samsung, TVP năm 2022. (14:00 11/11/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa và kiểm định các trailer chứa khí CNG (14:26 20/09/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa một số hạng mục của nhà xưởng và máy móc thiết bị (09:15 13/09/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa và kiểm định các trailer chứa khí CNG (16:58 30/08/2022)