Thông báo mời thầu

Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo đếm LPG bằng đường ống mới tại Kho LPG Dung Quất