Thông báo mời thầu

Thanh lý máy Photocopy, Server, máy tính xách tay, máy tính để bàn