Thông báo mời thầu

Mua bột sơn tĩnh điện phục vụ công tác sơn, bảo dưỡng bình gas
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN