Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp dịch vụ vận chuyển LPG bằng xe bồn chuyên dụng năm 2017 do Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam - Chi nhánh Miền Trung tổ chức.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN