Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh, vệ sinh khu vực xưởng mở rộng của Chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN