Thông báo mời thầu

Cung cấp dich vụ xử lý rác công nghiệp cho Chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN