Thông báo khác

CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN

PTV_Thuê xe bồn 10 tấn vận chuyển LPG lần 2 (15:06 15/10/2019)

GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:13 29/12/2023)

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:06 25/12/2023)

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:00 25/12/2023)

Cung cấp dây hàn, thuốc hàn phục vụ sản xuất năm 2024 (11:00 15/01/2024)

Cung cấp tay xách, chân đế chai LPG phục vụ sản xuất năm 2024 (09:00 08/01/2024)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất năm 2024 (14:00 05/01/2024)

Cung cấp văn phòng phẩm (08:00 15/01/2024)

Cung cấp Bi thép S460 phục vụ sản xuất năm 2024 (09:15 05/01/2024)

Thuê dịch vụ bốc xếp vỏ bình năm 2024 (10:20 26/12/2023)

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (16:35 27/12/2023)

Dịch vụ thuê xe tải LPG bình và vỏ bình (09:00 26/12/2023)

Dịch vụ thuê vận chuyển xe bồn LPG (08:00 26/12/2023)

Thuê xe đưa rước CBNV năm 2024 (11:56 08/12/2023)

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (11:49 08/12/2023)

TRỒNG CÂY XANH (14:10 02/10/2023)

In nhãn hàng hóa (14:00 19/09/2023)

Thuê xe ô tô để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Chi nhánh (09:00 06/06/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (13:56 21/02/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (15:54 13/02/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (15:47 13/02/2023)