Thông báo mời thầu

Kiểm toán tuân thủ tại VP Công ty PV Gas South và các Chi nhánh trực thuộc
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tuân thủ tại VP Công ty PV Gas South và các Chi nhánh trực thuộc (11:39 11/07/2019)

Thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tuân thủ tại VP Công ty PV Gas South và các Chi nhánh trực thuộc (08:30 21/06/2019)

Tư vấn và đánh giá tiêu chuẩn sản xuất chai chứa LPG theo EN 1442 và ISO 4706. (09:05 15/02/2019)

Tư vấn lập BCKTKT công trình Cải tạo trạm CNG Pomina I và trạm CNG Pomina II (16:30 22/11/2018)

Tư vấn lập BCKTKT công trình cải tạo trạm CNG Pomina I và trạm CNG Pomina II (16:00 20/11/2018)

Tư vấn lập BCKTKT công trình: Lắp đặt mái che các máy nén CNG tại trạm CNG Hiệp Phước (15:00 28/11/2018)

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt mái che các máy nén CNG tại trạm CNG Hiệp Phước. (15:00 26/11/2018)

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo tuyến ống công nghệ tại trạm CNG Samsung (11:00 13/11/2018)

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo tuyến ống công nghệ tại trạm CNG Samsung (11:00 12/11/2018)

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo sân nền , hàng rào, mương công nghệ tại trạm CNG Đại học Quốc Gia (09:30 13/11/2018)