Thông báo mời thầu

cung cấp thép cán nóng SG255 và SG295 phục vụ sản xuất bình LPG
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt Trạm cấp khí CNG cho nhà máy Thép Việt Thành (15:40 01/11/2019)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí CNG cho nhà máy thép Việt Thành (15:00 28/10/2019)

Tổ chức hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 (15:48 30/10/2019)

Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu PTV_Thuê xe bồn 10 tấn vận chuyển LPG lần 2 (16:22 24/10/2019)

Tổ chức hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 (09:48 23/10/2019)

Cung cấp dịch vụ vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ cho cửa hàng xăng dầu (08:00 22/10/2019)

Tháo dỡ Trạm CNG Nam Kim 1 và di dời lắp đặt bộ giảm áp PRU tại Trạm CNG Thép Ngọc Thủy (10:19 18/10/2019)

Tổ chức gặp mặt khách hàng CNG để thảo luận cho công tác chuẩn bị các kịch bản cắt giảm sản lượng CNG năm 2020 (09:56 18/10/2019)

Tổ chức gặp mặt khách hàng CNG để thảo luận cho công tác chuẩn bị các kịch bản cắt giảm sản lượng CNG năm 2020 (09:56 21/10/2019)

Dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (08:18 17/10/2019)