Kết quả lựa chọn nhà thầu

Thuê dịch vụ đào tạo hàn cho nhân viên, thiết lập các thông số kỹ thuật MMTB, quy trình và sát hạch tay nghề thợ hàn đáp ứng tiêu chuẩn EN 1442-ISO 4706
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN