Thông báo mời thầu

Cải tạo, sửa chữa hệ thống thông gió, làm mát và chống dột, chống thấm tại Chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN