Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cải tạo, sửa chữa hệ thống thông gió, làm mát và chống dột, chống thấm tại Chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN