Thông báo mời thầu

Cung cấp keo tổng hợp phục vụ cuộn ren van bình LPG
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2019 (15:07 10/07/2019)

Mua khí công nghiệp (10:12 18/06/2019)

Cung cấp keo tổng hợp cuốn ren van bình LPG (09:00 30/05/2019)

Cung cấp dầu White Oil năm 2019 (10:55 21/02/2019)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2018 (08:00 02/07/2018)