Kế hoạch mời thầu

Xe tải trọng từ 2 tấn đến 2,5 tấn, chuyên vận chuyển LPG bình (Có giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm dễ cháy nổ)
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN