Thông báo mời thầu

cung cấp dầu white oil phục vụ công tác sản xuất bình LPG năm 2019 tại chi nhánh Bình Khí.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Cung cấp dầu White Oil năm 2019 (10:55 21/02/2019)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2018 (08:00 02/07/2018)