Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ quay phim, chụp ảnh, dựng video giới thiệu nhà máy sản xuất bình LPG tại Chi nhánh Bình Khí.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN