Thông báo mời thầu

Thuê đơn vị tư vấn, đánh giá tiêu chuẩn sản xuất chai chứa LPG theo EN1442 và ISO 4706
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN