Kế hoạch mời thầu

CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (10:34 03/03/2023)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (15:14 03/02/2023)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (15:07 03/02/2023)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (16:41 24/05/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (16:12 25/04/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Biên Hòa (15:52 21/03/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Biên Hòa (10:52 23/02/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng Want Want (16:33 01/03/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng Want Want (10:33 09/02/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng Trạm cấp khí CNG cho khách hàng YongJin (10:00 23/09/2021)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng Trạm cấp khí CNG cho khách hàng YongJin (15:30 30/08/2021)

Thi công xây dựng công trình Lắp đặt trạm cấp khí CNG cho khách hàng Thép VSA (15:11 21/12/2020)

Thi công xây dựng công trình Lắp đặt trạm cấp khí CNG cho khách hàng Thép VSA (15:09 09/12/2020)

Thi công xây dựng công trình thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (15:51 10/11/2020)

Thi công xây dựng công trình thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (11:05 29/10/2020)

Xây dựng khu vệ sinh vỏ bình gas và in số seri (08:01 19/10/2020)

Xây dựng khu vệ sinh vỏ bình gas và in số seri (11:15 04/10/2020)

Thi công xây dựng công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (15:30 24/04/2020)

Thi công xây dựng công trình Cải tạo hệ thống nhiên liệu dự phòng LPG tại Trạm CNG SoJitz năm 2020 (14:53 27/03/2020)

Gia hạn: Di dời trạm cấp CNG Nam Kim và lắp đặt bổ sung hệ thống cấp LPG dự phòng (14:00 04/03/2020)