Kế hoạch mời thầu

Cung cấp dịch vụ thu dọn, vận chuyển, xử lý rác công nghiệp tại Chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN