Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp vật tư in cho kế hoạch sản xuất năm 2019 - chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Cung cấp dầu White Oil năm 2019 (10:55 21/02/2019)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2018 (08:00 02/07/2018)