Thông báo mời thầu

Cung cấp, lắp đặt nguồn Hàn phục vụ sản xuất bình LPG tại Chi nhánh Bình Khí.
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN