Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp vật tư cắt mép, tạo gờ và khuôn dập, khuôn đột đệm van phục vụ sản xuất bình chứa LPG tại Chi nhánh Bình Khí
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN