Thông báo khác

cung cấp 16 cân nạp LPG chai 6/12kg điện tử và 01 thiết bị điện liên quan lắp đặt trên hệ thống carousel hiện hữu, đảm bảo cho công tác sản xuất kinh doanh của Chi nhánh VT-Gas tại trạm Đồng Nai được liên tục, không bị gián đoạn
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Cung cấp và lắp đặt bồn chứa LPG 50 tấn (16:45 03/06/2024)

Mua đầu dò GAS DETECTOR và đầu dò FIRE DETECTOR năm 2024 (16:50 30/05/2024)

Mua đầu dò GAS DETECTOR và đầu dò FIRE DETECTOR năm 2024 (16:44 30/05/2024)

Mua 02 hệ thống hạ áp trailer chứa khí CNG lắp đặt tại trạm Nam Kim và trạm Sojitz (16:30 04/01/2024)

Mua 02 hệ thống hạ áp trailer chứa khí CNG lắp đặt tại trạm Nam Kim và trạm Sojitz (16:30 04/01/2024)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:49 28/11/2023)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:45 15/11/2023)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:28 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (15:30 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (15:30 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (16:00 15/11/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Máy nén khí Piston tăng áp và Bình nén khí 600 lít (08:45 18/10/2023)

Lắp đặt hệ thống Internet, điện thoại, camera (20:22 27/09/2023)

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các máy nén CNG Intermech năm 2023 (15:00 30/08/2023)