Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ công tác sản xuất bình LPG
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Cung cấp bột sơn tĩnh điện năm 2018 (08:00 02/07/2018)