Kế hoạch mời thầu

Thuê xe bồn vận chuyển LPG năm 2018 cho KV Miền Trung