Kết quả lựa chọn nhà thầu

CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Đổ bê tông sàn chiết nạp LPG KVGL (15:10 23/03/2024)

Đổ bê tông khoảng sân còn trống sau văn phòng Chi nhánh (15:00 17/01/2024)

Sơn sửa, thay lại mái Tole khu nhà làm việc và phòng bảo vệ tại Trạm chiết nạp LPG Gia Lai (08:00 14/12/2023)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (10:34 03/03/2023)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (15:14 03/02/2023)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (15:07 03/02/2023)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (16:41 24/05/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (16:12 25/04/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Biên Hòa (15:52 21/03/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Biên Hòa (10:52 23/02/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng Want Want (16:33 01/03/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng Want Want (10:33 09/02/2022)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng Trạm cấp khí CNG cho khách hàng YongJin (10:00 23/09/2021)

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng Trạm cấp khí CNG cho khách hàng YongJin (15:30 30/08/2021)

Thi công xây dựng công trình Lắp đặt trạm cấp khí CNG cho khách hàng Thép VSA (15:11 21/12/2020)

Thi công xây dựng công trình Lắp đặt trạm cấp khí CNG cho khách hàng Thép VSA (15:09 09/12/2020)

Thi công xây dựng công trình thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (15:51 10/11/2020)

Thi công xây dựng công trình thay thế đường ống PCCC ngầm tại Kho LPG Gò Dầu năm 2020 (11:05 29/10/2020)

Xây dựng khu vệ sinh vỏ bình gas và in số seri (08:01 19/10/2020)

Xây dựng khu vệ sinh vỏ bình gas và in số seri (11:15 04/10/2020)