Kế hoạch mời thầu

CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

TRỒNG CÂY XANH (14:10 02/10/2023)

In nhãn hàng hóa (14:00 19/09/2023)

Thuê xe ô tô để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Chi nhánh (09:00 06/06/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (13:56 21/02/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (15:54 13/02/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (15:47 13/02/2023)

Bảo hiểm xây dựng công trình thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (14:53 08/02/2023)

Bảo hiểm xây dựng công trình thi công xây dựng, lắp đặt trạm cấp CNG cho khách hàng VICERA (14:49 03/02/2023)

Cung cấp vật tư khung in lụa phục vụ sản xuất năm 2023 (10:00 01/02/2023)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất năm 2023 (13:00 19/12/2022)

Thuê xe đưa rước CBNV năm 2023 (16:32 15/12/2022)

Cung cấp keo gắn van và cao su non phục vụ sản xuất năm 2023 (10:09 13/12/2022)

Cung cấp Bi thép phục vụ sản xuất năm 2023 (10:30 08/12/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (15:10 29/09/2022)

Cung cấp dây kẽm phục vụ sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 (09:00 10/10/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (16:29 19/09/2022)

Thay biển quảng cáo trên các trailer chứa khí CNG (15:12 19/09/2022)

Cung cấp dây kẽm phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (08:45 26/07/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Long Thành (11:56 25/04/2022)

Bảo hiểm xây dựng công trình lắp đặt trạm cấp khí cho khách hàng SOGEC trạm OJITEX Biên Hòa (10:58 23/02/2022)