Kết quả lựa chọn nhà thầu

Cung cấp vật tư khung in lụa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN
GÓI THẦU CÙNG DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:13 29/12/2023)

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:06 25/12/2023)

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:00 25/12/2023)

Cung cấp dây hàn, thuốc hàn phục vụ sản xuất năm 2024 (11:00 15/01/2024)

Cung cấp tay xách, chân đế chai LPG phục vụ sản xuất năm 2024 (09:00 08/01/2024)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất năm 2024 (14:00 05/01/2024)

Cung cấp văn phòng phẩm (08:00 15/01/2024)

Cung cấp Bi thép S460 phục vụ sản xuất năm 2024 (09:15 05/01/2024)

Thuê dịch vụ bốc xếp vỏ bình năm 2024 (10:20 26/12/2023)

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (16:35 27/12/2023)

Dịch vụ thuê xe tải LPG bình và vỏ bình (09:00 26/12/2023)

Dịch vụ thuê vận chuyển xe bồn LPG (08:00 26/12/2023)

Thuê xe đưa rước CBNV năm 2024 (11:56 08/12/2023)

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (11:49 08/12/2023)

TRỒNG CÂY XANH (14:10 02/10/2023)

In nhãn hàng hóa (14:00 19/09/2023)

Thuê xe ô tô để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Chi nhánh (09:00 06/06/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (13:56 21/02/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (15:54 13/02/2023)

Thuê bộ giảm áp (PRU) CNG lắp đặt tại trạm cấp CNG cho khách hàng Ý Mỹ (15:47 13/02/2023)