255
 • 10 Month 03

  (Code: SBD001 )

  Winning bidders: Công ty Cổ phần hóa dầu công nghệ cao Hi-Pec
  Type of Contract: Fixed-price contract
  Duration of the contract: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng và Bên A bàn giao mặt bằng thi công cho Bên B
  Winning bid price: 3,451,866,000 VND
  Time published: From 08:00 on 23/02/2017