Bidding Notices

RELATED NOTICES
BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Dịch vụ lắp đặt bổ sung ống khói cho lò xử lý nhiệt số 2, tháp hấp thụ bụi dây chuyền sơn xưởng mới và sàn thao tác lấy mẫu cho các ống khói, ống xả khí thải (15:39 20/06/2024)

Dịch vụ cung cấp bảo vệ tại Trạm chiết Gia Lai (11:00 28/03/2024)

Khí Công nghiệp năm 2024 (11:23 03/01/2024)

Dịch vụ thuê xe tải 2,490 tấn vận chuyển LPG bình và vỏ bình (09:00 25/03/2024)

Thanh lý các Tài sản, vật tư, CCDC, nguyên vật liệu hư hỏng, không sử dung sau công tác kiểm kê năm 2023. (09:31 22/03/2024)

Thanh lý các vật tư, CCDC tồn kho lâu năm và thanh lý các vật tư, CCDC thu hồi sau công tác bảo dưỡng sửa chữa tại Chi nhánh Đồng Nai giai đoạn từ tháng 01 năm 2022 đến hết tháng 11 năm 2023 (13:33 31/01/2024)

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:13 29/12/2023)

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:06 25/12/2023)

Mua ống mềm LPG năm 2023 (10:00 25/12/2023)

Cung cấp dây hàn, thuốc hàn phục vụ sản xuất năm 2024 (11:00 15/01/2024)

Cung cấp tay xách, chân đế chai LPG phục vụ sản xuất năm 2024 (09:00 08/01/2024)

Cung cấp bột sơn tĩnh điện phục vụ sản xuất năm 2024 (14:00 05/01/2024)

Cung cấp văn phòng phẩm (08:00 15/01/2024)

Cung cấp Bi thép S460 phục vụ sản xuất năm 2024 (09:15 05/01/2024)

Thuê dịch vụ bốc xếp vỏ bình năm 2024 (10:20 26/12/2023)

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (16:35 27/12/2023)

Dịch vụ thuê xe tải LPG bình và vỏ bình (09:00 26/12/2023)

Dịch vụ thuê vận chuyển xe bồn LPG (08:00 26/12/2023)

Thuê xe đưa rước CBNV năm 2024 (11:56 08/12/2023)

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (11:49 08/12/2023)