Bidding Notices

RELATED NOTICES
BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Mua đầu dò GAS DETECTOR và đầu dò FIRE DETECTOR năm 2024 (16:23 17/06/2024)

Cung cấp và lắp đặt bồn chứa LPG 50 tấn (16:45 03/06/2024)

Mua đầu dò GAS DETECTOR và đầu dò FIRE DETECTOR năm 2024 (16:50 30/05/2024)

Mua đầu dò GAS DETECTOR và đầu dò FIRE DETECTOR năm 2024 (16:44 30/05/2024)

Mua 02 hệ thống hạ áp trailer chứa khí CNG lắp đặt tại trạm Nam Kim và trạm Sojitz (16:30 04/01/2024)

Mua 02 hệ thống hạ áp trailer chứa khí CNG lắp đặt tại trạm Nam Kim và trạm Sojitz (16:30 04/01/2024)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:49 28/11/2023)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:45 15/11/2023)

Mua sắm các đầu dò lửa, đầu dò khí thay thế tại các Trạm CNG năm 2023 (15:28 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (15:30 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (15:30 15/11/2023)

Mua sắm ống mềm CNG cho các trụ nạp giao thông vận tải (16:00 15/11/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén CNG Fonovogas và Safe năm 2023 (15:30 30/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Mua sắm thay thế đồng hồ áp suất cho các hệ thống thiết bị CNG năm 2023 (15:00 12/10/2023)

Máy nén khí Piston tăng áp và Bình nén khí 600 lít (08:45 18/10/2023)

Lắp đặt hệ thống Internet, điện thoại, camera (20:22 27/09/2023)